Sales Optimiser

Dit værktøj til
at optimere dit salg

Med Sales Optimiser opnår du:

 • mere salg
 • flere salg
 • hurtigere salg
 • bedre resultater
 • god planlægning
 • større overblik
 • optimal udnyttelse af dine salgsressourcer

Virksomheder, som benytter Sales Optimiser, kan dokumentere markant bedre salgsresultater.

Få et tilbud

Følg et forløb med
Sales Optimiser

Et Sales Optimiser-forløb baserer sig på tre trin, der til sammen skaber det stærkeste fundament for at optimere dit salg.

Analyse og rensning af egne data

Dine eksisterende kundedata trækkes fra dine systemer og afleveres til Sales Optimiser. Vi gennemgår, analyserer og renser dine kundedata, så alt er ajourført, opdateret og komplet.

Resultatet er en korrekt og opdateret kundedatabase, der tager afsæt i jeres eksisterende kundeunderlag.

Berigelse af markedsdata

Din korrekte og opdaterede kundedatabase får nu tilført data fra markedet. Gennem grundig research og personlig telemarketing rækker Sales Optimiser ud til det fulde kundeunderlag i markedet. Nu kan vi berige og ajourføre din kundedatabase med flere detaljer om den enkelte kunde f.eks. identificering af kundens nuværende og fremtidige behov og information om, hvordan og hvor ofte kunden ønsker at blive kontaktet.

Resultatet er en udvidet kundedatabase – beriget med data, der tager konkret afsæt i kundens aktuelle behov.

Validering og segmentering af data

Den udvidede kundedatabase bliver nu valideret og segmenteret, og du får en liste med alle relevante kundeemner, der er klar til at modtage et salg. Kundernes behov er defineret, og der er klarhed over, hvad de har brug for, hvornår og til hvilket formål. Ud for hver kunde vil vi angive et salgspotentiale og et anbefalet tidspunkt for at tage kontakt.

Resultatet er en samlet kundedatabase, der er valideret og segmenteret, så dine sælgere kan gå direkte til det konkrete salg.

Dine fordele

Gennem Trin 1 til Trin 3 får du indblik i dine eksisterende kunder og overblik over relevante nye kunder.

Kunderne møder dine sælgere, der:

 • er yderst professionelle og opdaterede i al deres viden
 • har stort kundekendskab
 • er på forkant med viden om kundens krav, behov og præferencer

Kunden er motiveret til at lægge sit salg hos jer og føler stor tillid til jeres sælgere.

Dine sælgere skal ikke bruge tid og ressourcer på opdateringer, ajourføringen og dataindhentning, men kan fokusere på at:

 • generere salg
 • skabe tætte bånd til kunderne
 • styrke loyalitet og tillid
 • skabe langvarige samarbejder

Sælgerne kan skabe de bedste salgsresultater.

Salgstræning og salgsstrategi

Dette trin kan tilvælges, hvis du ønsker sparring og rådgivning om udarbejdelse af en konkret salgsstrategi eller optimering af en eksisterende salgsstrategi. Dette trin er også relevant, hvis du ønsker at styrke dine sælgere med salgstræning – eller at in-source flere sælgere til salgsteamet for en kortere eller længere periode.

Resultatet er et kompetenceløft til jeres salgsteam – og en vej til yderligere at optimere salget.

Har du brug for vores assistance?

Mødebooking – vi sørger for at levere bookede møder af høj kvalitet til jeres salgsteam

Telemarketing – vi løser opgaver med at indhente viden og data i markedet

Hvem er Sales Optimiser?

Sales Optimiser er et samarbejde mellem de tre virksomheder: CallMark ApS, SEGMINE og Salgschef.dk. Det er virksomheder med stor viden og mange års erfaring med salg, telemarketing, mødebooking, markedsresearch, dataindsamling, datavalidering, segmentering, salgstræning mm.

Deres viden og erfaringer er puljet sammen – og ud af det er Sales Optimiser opstået.

”Det startede med en god ide …
Hvorfor ikke samle vores arbejde med telemarketing, databerigelse, mødebookinger og salgstræning – og skabe et komplet koncept og flow, der for alvor kan optimere virksomhedernes salg?

Hidtil har vi hjulpet virksomheder med enkelte elementer i salgsprocessen. Nu puljer vi alle elementerne sammen, så vi med Sales Optimiser kan skabe det mest solide fundament, der sikrer effektive leads og genererer imponerende salgsresultater.

.. og det viste sig at være en rigtig god ide
Alle virksomheder, der har benyttet eller benytter Sales Optimiser, har stor gavn af det datagrundlag, vi leverer. Vores tilgang giver større indsigt, bedre kunderelationer, mere loyale kunder og skaber bedre salg. Både mere salg til den enkelte kunde og flere salg til en bredere kundeportefølje”.

Michael Pakula
CEO, CallMark ApS

Sales Optimiser – til nye markeder og nye produkter

Med Sales Optimiser kan du også:

 • udvikle et eksisterende marked
 • åbne et nyt marked
 • introducere et nyt produkt eller en ydelse
Vidste du?

Vores telemarketing gennemføres af erfarne, professionelle telemarketing-folk.

De er grundigt sat ind i dit marked og dine produkter og kan dermed lokalisere aktuelle og relevante kunde- og markedsdata. Derudover kan de ved samme lejlighed booke konkrete kundemøder – til sælgerne.

Find ud af om vi også skal hjælpe dig og din forretning

Ring til os på telefon (+45) 70 10 65 60