Data & analyse

Få mere ud af jeres salgsarbejde

Få en markant bedre indsigt i både nuværende og potentielle kunder, så I kan få mere ud af jeres salgsarbejde og dermed skabe større ROI.

Vi ser potentialet i jeres kundegrundlag og giver jer en styrket indsigt i jeres kundedata. Vi har indgående kendskab til markedet, kundelandskabet og de mest effektive metoder til validering, markedsanalyser og segmentering.

Større ROI og bedre markedsføring
Baseret på data og analyse, leverer vi en komplet og færdigbehandlet datapakke, hvor alle jeres
kunder er screenet og segmenteret. Det giver jer mulighed for at:

 • målrette jeres salgsarbejde markant og skabe et større ROI
 • vide, hvilke kunder, der er mest attraktive at kontakte her og nu
 • vide, hvilke kunder, der skal kontaktes nu og senere
 • sammensætte markedsføring mere optimalt i forhold til kundetyper og segmenter

Få et tilbud

Udnyt jeres salgsressourcer bedre

Hos mange virksomheder er kundedata ikke opdaterede, strukturerede og segmenterede. Nogle mangler data på kunderne. Andre har irrelevante “kunder” i databasen. Og mange ved ikke, hvilke kunder, der generer det største salg. Typisk generer 20% af kunderne 80% af salget. I kan derfor spare mange ressourcer på at målrette jeres markedsføring til de rette kunder og undgå at bruge kræfter på dem, der ikke er relevante.

Det kan I opnå

Med målrettede kunde- og markedsanalyser vil jeres salgskonsulenter vide præcis, hvem de skal kontakte med deres salgsbudskab. De skal ikke først afdække markedet eller bruge tid på kunder, der ikke er relevante eller ikke ønsker kontakt.

For eksempel viser én af vores cases at:

 • 66% har tilkendegivet, at virksomheden må kontakte dem
 • 13% er ikke i målgruppen eller ønsker ikke kontakt
 • 21% har fejl i data eller er ikke mulige at komme i kontakt med

Få styr på jeres kundedata

Al målrettet markedsføring starter med data. Det er baggrunden for, at CallMark og SegMine er gået sammen for at hjælpe virksomheder med at få markant bedre indsigt i deres nuværende og potentielle kunder. Gennem validering, markedsanalyser og segmentering opnår vores kunder en markant større indsigt i deres kunder, som fører til mere målrettede indsatser og stærkere salg.

Når du lader CallMark ApS stå for din data & analyse, så vil du opnå:
 • En styrket indsigt i dine kunder og marked
 • Et klart billede af, hvilke kunder der skal fokuseres på fremfor andre
 • Et nyt og forbedret segmenteringsværktøj og kundeoverblik
 • Et mere effektivt salgsarbejde, som skaber højere ROI
Udover data & analyse kan vi også hjælpe med:
 • Leadgenerering
 • Gennemføre telemarketing kampagner
 • Mødebooking

Find ud af om vi også skal hjælpe dig og din forretning

Ring til os på telefon (+45) 70 10 65 60